Gieo Quẻ Kinh Dịch - Gieo quẻ hỏi việc (Mai hoa Dịch số)

Lập quẻ Mai Hoa

Nhập thông tin thời gian lập quẻ theo Dương lịch, công cụ sẽ tự động quy đổi ra lịch Âm dương tương ứng.

Việc cần xem:
Ngày lập quẻ: , 
Giờ lập quẻ:   :

Dùng lịch tiết khí để lập quẻ

Bốc dịch ( Bi dịch ) là gì ?


Bốc dịch là môn dự đoán cổ. Lúc ban đầu cổ nhân (người xưa) sử dụng chim bốc “Kinh Dịch” chỉ dựa vào tượng quẻ, quẻ từ, quẻ lí và biến hào từ để đoán quẻ.

Phép bói dịch thì chỉ có hai cách: một là bói rùa, hai là bói cỏ thi. Các nhà thuật sô” về sau, lại suy diễn cái lẽ âm dương ng hành mà đặt ra nhiều phép bói như là ưởng bốc (bói bằng tiếng), ngoã bc (bói bằng ngói), mễ bóc (bói bằng gạo), hoa thảo bốc (bói bằng cành hoa lá cỏ) v.v… Kê ra thì nhiu cách lắm, song tục ta theo dùng thì đại để có mấy lối kể sau này.

Mai hoa dịch số là gì ?


Mai hoa dịch số: Được Thiệu Khang Tiết công b vào đời nhà Tống. Tuy nhiêu theo một số ghi chép thì lại xuất hiện từ thời nhà Đường. Ông đã ưa số dẫn vào trong chiêm bốc, dùng số thay thế công cụ chiêm bốc. Bất c tượng và số nào đều có thể dùng số để biu thị. Vì vậy ông đã sng lập ra phương pháp dùng số chiêm bốc. Người đời sau gọi là “Mai Hoa dch số”.

- Phương pháp giúp gia tăng khả năng nhận thức, khơi dậy tim thức, minh bạch tri thc để nhận thức vấn đ.

- Kỹ năng: dựa trên sự động tâm, mà có 2 phương pháp chính, bốc phệ và mai hoa dịch số.

- Lý luận: triết học duy vật cổ đại phương Đông.

Xem thêm tại: Bốc dịch là gì ? - BỐC DỊCH (bocdich.com)

Thiết lập