Duyệt bởi
Tháng: Tháng Mười 2019

Phú tử vi chọn lọc: Hình Tính Phú (phần 3)

Phú tử vi chọn lọc: Hình Tính Phú (phần 3)

“Tính thái như xuân, nãi Lộc Tồn chi thịnh đức”. Dịch nghĩa: Thái độ như mùa xuân là thịnh đức của Lộc Tồn. Chú giải: Lộc Tồn chủ về người có mặt tròn dài, phần nhiều gầy ốm, dáng cô độc; nhưng đối với người khác thi miệng mồm luôn

Bài viết Phú tử vi chọn lọc: Hình Tính Phú (phần 3) đã xuất hiện đầu tiên vào ngày Sơn Chu Đạo Quán.

Phú tử vi chọn lọc: Hình Tính Phú (Phần 2)

Phú tử vi chọn lọc: Hình Tính Phú (Phần 2)

“Thất Sát như Tử Lộ bạo hổ bằng hà”. Dịch nghĩa: Thất Sát như Tử Lộ “tay không mà đánh hổ, không thuyền mà qua sông”. Chú giải: “Tay không mà đánh hổ, không thuyền mà qua sông” là không giận mà uy, chủ yếu là nói nhãn thần và

Bài viết Phú tử vi chọn lọc: Hình Tính Phú (Phần 2) đã xuất hiện đầu tiên vào ngày Sơn Chu Đạo Quán.

Phú tử vi chọn lọc: Hình Tính Phú (Phần 1)

Phú tử vi chọn lọc: Hình Tính Phú (Phần 1)

Dưới đây là trích những câu trong Hình tính phú có liên quan đến hình dáng, diện mạo, và tính cách, có kèm phần chú giải của Vương Đình Chi, những câu không có liên quan đến các nội dung kể trên đều được lược bỏ.   “Nguyền phù Tử

Bài viết Phú tử vi chọn lọc: Hình Tính Phú (Phần 1) đã xuất hiện đầu tiên vào ngày Sơn Chu Đạo Quán.

ĐỊNH NGHĨA VỀ 12 CUNG TRONG TỬ VI

ĐỊNH NGHĨA VỀ 12 CUNG TRONG TỬ VI

Tinh bàn của Đẩu Số tổng cộng có 12 cung, đối với tính chất của 12 cung, định nghĩa của phái Trung Châu hơi khác với các phái, như sau: Cung mệnh: Luận đoán về tính cách chủ yếu của mệnh tạo, có khuynh hướng thích hợp với nghề nghiệp,

Bài viết ĐỊNH NGHĨA VỀ 12 CUNG TRONG TỬ VI đã xuất hiện đầu tiên vào ngày Sơn Chu Đạo Quán.

VIỆC ĐỊNH NGÀY GIỜ SINH CHÍNH XÁC TRONG TỬ VI

VIỆC ĐỊNH NGÀY GIỜ SINH CHÍNH XÁC TRONG TỬ VI

Muốn luận đoán Tử Vi Đẩu Số trước tiên phải biết chính xác năm sinh, tháng sinh, ngày sinh, giờ sinh; sau đó mới có thể trình bày đúng mệnh bàn. Theo Vương Đình Chi, do nguyên nhân lịch sử, Tử Vi Đẩu Số lấy thời gian của khu vực

Bài viết VIỆC ĐỊNH NGÀY GIỜ SINH CHÍNH XÁC TRONG TỬ VI đã xuất hiện đầu tiên vào ngày Sơn Chu Đạo Quán.

TẦM QUAN TRỌNG CỦA PHƯƠNG PHÁP AN SAO TRONG TỬ VI

TẦM QUAN TRỌNG CỦA PHƯƠNG PHÁP AN SAO TRONG TỬ VI

Học Tử Vi Đẩu Số cần phải biết rõ phương pháp an sao, khi luận đoán tinh bàn mới cảm thấy dễ dàng, không cần phải để tinh thần phân tán trong việc tra cách an sao. Ví dụ như “Thiên Lương, Kình Dương, Thiên Hình” là một tinh hệ

Bài viết TẦM QUAN TRỌNG CỦA PHƯƠNG PHÁP AN SAO TRONG TỬ VI đã xuất hiện đầu tiên vào ngày Sơn Chu Đạo Quán.

CÁC SAO MIẾU HÃM TRONG TỬ VI

CÁC SAO MIẾU HÃM TRONG TỬ VI

Đối với 12 cung độ, các sao của Đẩu Số có sự ưa ghét khác nhau, vì mỗi cung đều có hoàn cảnh khác nhau. Khi các sao bay đến, hoàn cảnh của cung độ có thích hợp hay không, sẽ ảnh hưởng đến sự phát huy sức mạnh của

Bài viết CÁC SAO MIẾU HÃM TRONG TỬ VI đã xuất hiện đầu tiên vào ngày Sơn Chu Đạo Quán.

Chức năng của các nhóm sao trong Tử Vi Đẩu Số

Chức năng của các nhóm sao trong Tử Vi Đẩu Số

Theo lưu truyền của phái Trung Châu Vương Đình Chi, các sao của Tử Vi Đẩu Số được phân loại như sau: – Chính diệu: Tử Vi, Thiên Cơ, Thái Dương, Vũ Khúc, Thiên Đồng, Liêm Trinh, Thiên Phủ, Thái Âm, Tham Lang, Cự Môn, Thiên Tướng, Thiên Lương, Thất

Bài viết Chức năng của các nhóm sao trong Tử Vi Đẩu Số đã xuất hiện đầu tiên vào ngày Sơn Chu Đạo Quán.

Thiên bàn, Địa bàn và Nhân bàn trong Tử Vi

Thiên bàn, Địa bàn và Nhân bàn trong Tử Vi

Về vấn đề “Tam bàn” Lục Bân Triệu phát biểu như sau: Tử Vi Đẩu Số căn cứ Tử Vi viên, Bắc Đẩu, Nam Đẩu và các nhóm sao khác bay vào các cung độ để luận đoán cát hung họa phúc, đương nhiên chúng ta cần phải có một

Bài viết Thiên bàn, Địa bàn và Nhân bàn trong Tử Vi đã xuất hiện đầu tiên vào ngày Sơn Chu Đạo Quán.

KINH DỊCH LÀ SÁCH BỎI HAY LÀ SÁCH TRIẾT LÝ ?

KINH DỊCH LÀ SÁCH BỎI HAY LÀ SÁCH TRIẾT LÝ ?

KINH DỊCH LÀ SÁCH BỎI HAY LÀ SÁCH TRIẾT LÝ ? Theo Trương Chí Triết , chủ biên tác phẩm Đạo Giáo Văn Hóa Tự Điển , thì Kinh Dịch chỉ là một cuốn sách bói ( bốc phệ chi thư) . Trương Thiện Văn , trong phần lời bạt của Tự điển Chu Dịch , cũng nhấn mạnh rằng “ Chu Dịch nguồn gốc là Tượng số , rồi phát triển thành Nghĩa lý ” , nhưng trong mục…

Đọc Thêm Đọc Thêm