NGUYÊN LÝ KHỞI LỆ CỦA QUAN PHÙ

“Lịch lệ” nói rằng: “Quan phù là hung thần của Tuế, chủ về việc kiện tụng đến quan nha. Chỗ phương nó quản không thể khởi công động thổ, phạm vào thì mắc phải kiện tụng, tù tội. Thường đóng ở trước Tuế bốn thời.”      Còn ông Tào Chấn Khuê thì nói rằng: …

Đổng Trọng Thư với Nho giáo

Đổng Trọng Thư người Quảng Xuyên (thuộc huyện Táo Cường tỉnh Hà Bắc hiện nay), sinh năm 179 TCN. Ông xuất thân trong một gia đình đại địa chủ, thuở nhỏ đã khổ công học tập, nổi tiếng là “ba năm không ngó tới điền viên” nhằm dốc lòng nghiên cứu “Công dương Xuân Thu …

HỌC THUYẾT ÂM DƯƠNG – PHẦN 1

HỌC THUYẾT ÂM DƯƠNG – PHẦN 1 Căn cứ nhận xét lâu đời về giới thiệu tự nhiên, người xưa đã nhận xét thấy sự biến hoá không ngừng của sự vật (Thái cực sinh lưỡng nghi, lương nghi sinh tứ tượng, tứ tượng sinh bát quái. Lưỡng nghi là âm và dương, tứ tượng …

“ĐẠI MINH ĐƯỜNG” TRONG PHONG THUỶ LÀ GÌ?

Đại minh đường, hay còn gọi là ngoại minh đường, hoặc đại minh đường ngoại dương, chỉ khu vực phía trước huyệt mộ, bên ngoài án sơn, nơi chúng thuỷ quần tụ về. Mâu Hy Ung trong “Táng kinh dực” có viết rằng: “Thứ ba là ở khu vực ngoại dương có các dòng nước …

Tam hợp biến tam tai là gì ?

Người ta hay rỉ tai nhau: “Tam Hợp biến Tam tai”? Câu này thường được hiểu như thế nào và như thế là đúng hay sai, hay nửa đúng nửa sai? TAM HỢP & TAM TAI (bài viết thể hiện quan điểm riêng của Sơn Chu) Những khái niệm cơ bản – ÂM DƯƠNG: là …