Đại vận hoặc lưu niên Thiên phủ

Đại vận hoặc lưu niên Thiên phủ

Sẽ xảy ra các sự tình liên quan đến công việc, tài lợi, sản nghiệp, bất động sản. Có thể lập sự nghiệp, mở công ty, mua bán bất động sản.

Nếu không có sát tinh xung phá, việc gì cũng đều thuận buồm xuôi gió, phát triển bình ổn, nhưng sẽ không phát triển đột ngột; tiền bạc, địa vị, hôn nhân, tiếng tăm, thi cử đều có điềm cát, giao dịch bất đổng sản sẽ phát tài, mọi việc như ý, trong gia đình có nhiều chuyên mừng, sinh con; dễ được trúng thưởng, trúng số; thêm cát tinh thì càng đẹp, có cơ hội thăng chức, thăng tiến, phát tài, có thể đầu tư lớn thêm; ưa gặp Lộc tồn, Hóa lộc, chủ về phát tài; có thể hợp tác làm ăn, có thể mua tậu bất động sản. Thêm sát tinh thì vận khí bình bình, chỉ chủ về gặp khó khăn trở ngại, kiện tụng nghiêm trọng; gặp Địa không, Địa kiếp sẽ biến thành cô độc; cảm giác trống rỗng, không chịu làm gì.

Vận tuổi trẻ gặp Thiên phủ, là đại lợi về học hành; thêm cát tinh thì đứng đầu trong danh sách. Vận thanh niên mà gặp nó, thì khá kiêu ngạo; Trung vãn niên mà gặp nó, thì vững bước phát triển sự nghiệp; Sau 50 mà gặp nó, tuy tốt nhưng chỉ vẻ vang bề ngoài còn bên trong trống rỗng, nên giữ gìn những gì đã đạt được.

Lúc vận dụng Thiên phủ, trong vận này, phương vị này có thể tích lũy tài phú, mở công ty, mở sản nghiệp

One thought on “Đại vận hoặc lưu niên Thiên phủ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.