Tag Archives: Đại vận

Đại vận hoặc lưu niên Thiên phủ

Sẽ xảy ra các sự tình liên quan đến công việc, tài lợi, sản nghiệp, bất động sản. Có thể lập sự nghiệp, mở công ty, mua bán bất động sản. Nếu không có sát tinh xung phá, việc gì cũng đều thuận buồm xuôi gió, phát triển bình ổn, nhưng sẽ không phát triển […]

Đại vận hoặc lưu niên Thiên Đồng

Sẽ xảy ra các sự tình liên quan tới giao tế, vợ chồng, sắc tình, sức khỏe, du lịch, ẩm thực, chuyền mừng, tiệc tùng. Vân tuổi trẻ gặp hiên đồng, là được cha mẹ thương yêu chăm sóc. cung Phụ mẫu cát thì cuộc sống giàu có. Vận lão niên gặp thiên đồng là […]

Đại vận hoặc lưu niên Vũ Khúc

Sẽ xảy ra các sự tình liên quan tời tiền bạc lợi lộc, tranh đấu, tổn thương, họa hại, sức khỏe, du lịch. Vũ khúc tọa thủ cung Mệnh của nguyên cục, hành vận đến đây, khả năng sẽ tòng quân, hoặc học kỹ thuật, nhưng có các sao sát kị thì bất lợi. Đại […]

Đại vận hoặc lưu niên Thái Dương

Sẽ sảy ra các sự tình liên quan tới công việc, tài lợi, thi cử, danh dự… Thái Dương là phụ tinh ( sao cha ), phu tinh ( sao chồng ), tử tinh ( sao con trai ); là sao sự nghiệp, đại vận hoặc lưu niên gặp nó, cũng sẽ sảy ra các […]

Đại vận hoặc Lưu niên Thiên Cơ

Sẽ xảy ra biến động thay đổi liên quan đến vấn đề giao tế, thù tạc, sự nghiệp, ra bên ngoài, đi xa, dời nhà, quyết định sách lược và kế hoạch có tính lâu dài, học vấn, thi cử, danh dự, tôn giáo , thuật số mệnh lý, giải quyết vấn đề được hay […]

Đại vận hoặc lưu niên Tử vi

Sao tử vi

Đại vận hoặc lưu niên Tử vi. Sẽ xảy ra sự việc liên quan đến sự nghiệp, chức vụ, tài lợi, vận chồng, thi cử, danh dự,…; có tính chất cao, cao cấp, đầu não, đứng đầu, tài cán. Đại vận Nếu ở cung miếu vượng, có thể được quý nhân tương trợ, phát huy […]