Duyệt bởi
Tháng: Tháng Chín 2019

Đại vận hoặc lưu niên Tử vi

Đại vận hoặc lưu niên Tử vi

Đại vận hoặc lưu niên Tử vi. Sẽ xảy ra sự việc liên quan đến sự nghiệp, chức vụ, tài lợi, vận chồng, thi cử, danh dự,…; có tính chất cao, cao cấp, đầu não, đứng đầu, tài cán. Đại vận Nếu ở cung miếu vượng, có thể được quý nhân tương trợ, phát huy được tài cán, trăm sự đều suôn sẻ trôi chảy, địa vị lên cao, kinh doanh làm ăn phát tài, là thời cơ tốt để…

Đọc Thêm Đọc Thêm

Ý nghĩa tam tài trong cung chức năng

Ý nghĩa tam tài trong cung chức năng

Các cung chức năng thủ tượng tam tài “sự, vật, người” được phân chia như sau: Cung thủ tượng “sự”: Tật, Di, Quan, Phúc. Cung thủ tượng “vật”: Tài, Điền. Cung thủ tượng “người”: Mệnh, Huynh, Phu (Hôn) Thê, Tử,Nô, Phụ. Hàm nghĩa tam tài của 12 cung chức năng: Cung Mệnh: “Sự”: mệnh cách cao hay thấp, nhân duyên về Quan Lộc tiên thiên “Vật”: tướng mạo, cá tính, khí chất, tính chất nhân cách, phẩm chất, phong cách,…

Đọc Thêm Đọc Thêm

TÁC DỤNG CỦA DỤNG THẦN VÀ ĐOÁN NGHIỆM CÁT – HUNG

TÁC DỤNG CỦA DỤNG THẦN VÀ ĐOÁN NGHIỆM CÁT – HUNG

Thế thì đối với mệnh cục cụ thể , chúng ta nên phán đoán thể và dụng của mệnh cục như thế nào ? Thứ nhất , nếu mệnh cục không tồn tại cách cục , thì thể chính là nhật chủ , không có dụng thần . Thứ hai , nếu mệnh cục có tồn tại cách cục , hơn nữa cách cục thuộc về chính bát cách ( đã nói trong quyển thượng ) , thì thể chính…

Đọc Thêm Đọc Thêm

Các sao phụ tinh ở cung Nô Bộc

Các sao phụ tinh ở cung Nô Bộc

Văn Xương, Văn Khúc Nhập miếu hay đồng cung, bạn bè cấp dưới nhiều mà đắc lực, quan hệ giao tế tốt đẹp, nhiều người có văn hóa. Xương Khúc độc thủ miếu vượng thì tốt, hãm địa hội Tứ sát Không Kiếp thì trở mặt oán trách. Tả Phụ,

Bài viết Các sao phụ tinh ở cung Nô Bộc đã xuất hiện đầu tiên vào ngày Sơn Chu Đạo Quán.

“ THỂ DỤNG ” TRONG TỨ TRỤ MỆNH LÝ HỌC

“ THỂ DỤNG ” TRONG TỨ TRỤ MỆNH LÝ HỌC

Thế thì định nghĩa về thể dụng rốt cục là thế nào ? Trong hệ thống triết học cổ đại Trung quốc , khái niệm thể dụng xuất hiện từ rất sớm , hơn thế thể và dụng còn là hai khái niệm đối lập nhau . Thường người xưa cho rằng bản thân vạn sự vạn vật thậm chí là bản chất nội tại là thể , còn bề ngoài của sự vật tức là cái thể hiện ra…

Đọc Thêm Đọc Thêm

Sao Phá Quân ở cung Nô Bộc

Sao Phá Quân ở cung Nô Bộc

Không phải điều tốt, một đời gặp lắm tiểu nhân. Chủ vì bạn mà phá sản, hoặc vì cấp dưới bất trung mà dẫn đến sự nghiệp tiền bạc bị phá bại. Hợp tác bất lợi. Nhập miếu hội cát tinh có người đắc lực, hãm địa thì bị phản

Bài viết Sao Phá Quân ở cung Nô Bộc đã xuất hiện đầu tiên vào ngày Sơn Chu Đạo Quán.

NHẬT CHỦ DỤNG THẦN

NHẬT CHỦ DỤNG THẦN

THỂ DỤNG : NHẬT CHỦ DỤNG THẦN Nguyên văn :  Đạo hữu thể dụng , bất khả dĩ nhất đoạn luận dã , yếu tại phù chi ức chi đắc kỳ nghi .  Nguyên chú : Có cái lấy nhật chủ là thể , đề cương là dụng . Nhật chủ vượng , tức đề cương , thực thần , thương quan đều là cái ta dụng . Nhật chủ nhược , tức đề cương có vật , giúp thân…

Đọc Thêm Đọc Thêm

Sao Thất Sát ở cung Nô Bộc

Sao Thất Sát ở cung Nô Bộc

Không phải điều tốt, ít có tri kỷ, có cấp dưới cũng khó điều khiển. Hay kết bạn với người tính cường bạo hiếu thắng, hay cấu kết với người ở tầng lớp xã hội đen. Chủ bị bạn bè liên lụy hãm hại, hoặc bị tiểu nhân đố kỵ,

Bài viết Sao Thất Sát ở cung Nô Bộc đã xuất hiện đầu tiên vào ngày Sơn Chu Đạo Quán.

Sao Thiên Lương ở cung Nô Bộc

Sao Thiên Lương ở cung Nô Bộc

Thường không nhiều bạn bè, đắc lực, hội nhiều cát tinh thì tốt. Hãm địa thiếu lực, có cũng như không. Hội Tả Hữu Khôi Việt Khoa Quyền Lộc, có bạn chính trực, giúp đỡ nhiều, được cấp dưới ủng hộ. Hội Tứ sát, Không Kiếp, vì bạn mà hao

Bài viết Sao Thiên Lương ở cung Nô Bộc đã xuất hiện đầu tiên vào ngày Sơn Chu Đạo Quán.

Sao Thiên Tướng ở cung Nô Bộc

Sao Thiên Tướng ở cung Nô Bộc

Có bạn trung hậu chân thành, có thể quen biết người quan trọng trong giới tài chính. Miếu vượng thì bạn bè cấp dưới nhiều mà được giúp đỡ, hội nhiều cát tinh củng chiếu thì tốt. Ở Mão Dậu thì bạn bè thiếu lực. Hội Khoa Quyền Lộc Tả

Bài viết Sao Thiên Tướng ở cung Nô Bộc đã xuất hiện đầu tiên vào ngày Sơn Chu Đạo Quán.