Duyệt bởi
Danh mục: Uncategorized

Nguồn gốc Phong Thuỷ – Phần 1

Nguồn gốc Phong Thuỷ – Phần 1

Nói một cách khái quát thì quan niệm xem Phong Thủy đã bắt đầu manh nha từ thời Tiên Tần và ảnh hưởng của nó vẫn kéo dài cho tới ngày nay. Theo các nghiên cứu Dân tục học ớ Trung Quốc thì thậm chí cho đến hết thế ky 21 này, thế kỷ của những tiến bộ vượt bậc về mặt kỹ thuật công nghệ thông tin và khoa học, tập tục này cũng khó mà mất đi. Xét…

Đọc Thêm Đọc Thêm

Đại vận hoặc lưu niên Thái âm

Đại vận hoặc lưu niên Thái âm

Sẽ xảy ra các sự tình liên quan đến mẹ, vợ, hoặc con gái, tài lợi, sản nghiệp, bất động sản… Người chưa kết hôn dễ rơi vào một tình yêu chân thật, hồn nhiên. Đại vận Ở cung miếu vượng, không có sát tinh, mọi việc như ý, nguồn kiếm tiền mở rộng, sinh conm yêu đương thuận lợi, có cơ hội được khen thưởng, nên mua bất động sản; có sát tinh thì vất vả, sự nghiệp gặp…

Đọc Thêm Đọc Thêm