Giải hạn Thái Tuế năm Canh Tý (2020)

Giải hạn Thái Tuế năm Canh Tý (2020)

GIẢI HẠN THÁI TUẾ

Thái Tuế là tên ngắn gọn của Thần Thái Tuế. Trong môn thiên văn học cổ, Thái Tuế chính là Mộc Tinh. Chu kỳ của sao Mộc quay quanh Mặt Trời là 11.98 năm, xấp xỉ mười hai năm nên người xưa gọi sao Mộc là Tuế Tinh hay Thái Tuế, sau phát triển thành Thái Tuế Tinh Quân hay Tuế Quân. Sao này có công năng đè ép các sao Thần Sát, người gặp sao này thường trải qua 1 năm xấu nhiều tốt ít, chủ yếu gặp tai nạn bất trắc, nên làm việc phước thiện. Cổ nhân rất e ngại hạn Thái Tuế nên có câu rằng: “Gặp Thái Tuế không có hỷ sự thì sẽ gặp tai họa lớn, Thái Tuế đến thì không bị bệnh cũng phá tài”.

Hạn Thái Tuế được chia ra như sau:

– Trực Thái Tuế: năm hạn Thái Tuế trùng với địa chi năm sinh, đại diện cho vận trình năm có biến động, dễ buồn bực, dễ có bệnh tật,..

– Xung Thái Tuế: năm hạn Thái Tuế xung với địa chi năm sinh, đại diện cho vận trình năm đó sẽ có sự xáo trộn, có thay đổi lớn, nhiều chuyện lặt vặt, về công việc bị kẻ tiểu nhân ngáng trở, mất nhiều tiền tài, phá sản.

– Hình Thái Tuế: năm hạn Thái Tuế hình với địa chi năm sinh, đại diện cho năm đó thị phi khá nhiều, dễ có tai ương vô vọng như phá sản.

– Hại Thái Tuế: năm hạn Thái Tuế hại với tuổi cầm tinh, đại diện năm đó dễ có kẻ tiểu nhân quấy phá.

Xét đối với năm 2020 Canh Tý:

– Trực Thái Tuế, người tuổi Tý

– Xung Thái Tuế, người tuổi Ngọ

– Hình Thái Tuế, người tuổi Mão

– Hại Thái Tuế, người tuổi Mùi

Trong dân gian xuất hiện tục lệ “An Thái Tuế”, tức cúng sao giải hạn, cầu nguyện được vạn sự bình an, cát tường. Ngay từ buổi đầu, tục lệ An Thái Tuế rất giản dị. Ai muốn cúng An Thái Tuế thì nhân dịp trước hay sau tiết Xuân, lấy giấy màu hồng hay vàng viết lên dòng chữ như “Bản niên Thái Tuế Tinh Quân đáo thử (năm nay Thái Tuế Tinh Quân đến đây)”, “Bản niên Thái Tuế Tinh Quân thần vị (thần vị của Thái Tuế Tinh Quân năm nay)”, “Nhất tâm kính phụng Thái

107

Tuế Tinh Quân (một lòng kính thờ Thái Tuế Tinh Quân)”, đem dán trong nhà, hằng ngày dâng hương cầu khấn. Đến cuối năm, đem giấy đó ra đốt với ý nghĩa là “tiễn Thần lên Trời.”

Mỗi một năm trong 60 năm can chi (goi là Lục Thập Hoa Giáp) có một Thần Thái Tuế luận trị riêng, luận trị tri tuế của năm gọi là trị niên Thái Tuế. Năm 2020 Canh Tý, Thần Thái Tuế có tên là: LƯ SIÊU Tinh Quân.

Cách làm lễ giải hạn Thái Tuế tinh quân.

Sử dụng Bài vị Thái Tuế (xem trang bên): lấy que tre hay nhang mà dán hay kẹp rồi cắm vào cái lư hương mới để lên trên Bàn Thờ, hoặc để nơi cao ráo, sạch sẽ, đặt Bài vị hướng ra cửa. Đến ngày rằm hoặc mồng một, sắm lễ vật mà cúng bái theo bài văn khấn dưới đây

Khi cúng rồi thì lư hương đặt ké 1 bên với các thần khác hoặc trên cao chỗ sạch sẽ cũng được. Đến cuối năm, qua ngày 24 tháng Chạp cũng sắm lễ vật cúng đưa đi và đốt bỏ Bài Vị

Văn khấn giải hạn Thái Tuế

Nam mô A Di Đà Phật (3 lần)

Nam Mô Hữu Thiên chí tôn Kim Quyết Ngọc Hoàng Thượng đế.

Cung Thỉnh CANH TÝ Niên Thái Tuế LƯ SIÊU Tinh Quân giáng hạ tọa vị chứng minh,

Đệ tử là………………………………………………………………………………………………………………… Sinh năm……………………………………………………………………………………………………………… Địa chỉ ở……………………………………………………………………………………………………………….

Đệ tử năm nay tuổi phạm nhằm Thái Tuế. Vẫn biết, đã sinh ra trong cõi đời này thì Mệnh thuộc “Thượng Cung”, nhận ơn che chở của Trời Đất, cảm Đức giúp đỡ của Thánh Thần. Nay nhân lúc Trời Đất giao hòa, âm dương khai thái, Đệ tử thành tâm đảnh lễ tửu thực cúng bái mong Ngài đến nhận lễ và phù hộ cho đệ tử được phúc tới tai qua, tứ thời bát tiết hạn ách vô lai, người vật bình an, vạn sự như ý, mua may bán đắc, đinh tài vượng tiến.

Nam mô A Di Đà Phật (3 lần)

Cẩn cáo.

Bài vị Thái tuế năm 2020

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *