Canh cô Mậu quả ? Hiểu sao cho đúng

“Canh cô mậu quả” là câu thành ngữ theo quan niệm của người xưa. Người xưa thường hay quan niệm những người nằm trong can Mậu , Canh thường rợi vào số cô độc , đơn lẻ, thường trắc trở đường tình duyên. Những người nữ nằm trong chi Dần thường khó lấy được chồng. …

Lịch sử phát triển của Kinh dịch

Kinh Dịch được cho là có nguồn gốc từ huyền thoại Phục Hy (伏羲 Fú Xī). Theo nghĩa này thì ông là một nhà văn hóa, một trong Tam Hoàng của Trung Hoa thời thượng cổ (khoảng 2852-2738 TCN, theo huyền thoại), được cho người sáng tạo ra bát quái (八卦 bā gùa) là tổ hợp của ba hào.