Gieo quẻ hỏi việc xuất hành

Gieo quẻ hỏi việc xuất hành

Theo tục lệ của người xưa, thì họ đề gieo quẻ kinh dịch để dự đoán công việc quan trọng sắp diễn ra.

Chọn dụng thần khi gieo quẻ hỏi việc

Để gieo được quẻ thì chúng ta có thể sử dụng những phương pháp sau. Gieo quẻ mai hoa, Gieo quẻ bằng đồng xu, Gieo quẻ bằng cỏ thi.

Đoán về xuất hành và người xuất hành, chọn hào Thế làm bản thân. Đoán lục thân nào thì chọn người xuất hành thuộc lục thân đó làm Dụng thần.

Hào Quan Quỷ là thị phi, là đạo tặc, tiểu nhân, là phía cửa quan.

Hào Tử Tốn là vui chơi, giải trí, là du lịch.

Hào Phụ Mẫu là vất vả, là thông tin, là hành lý.

Hào Tài là phí đi đường .

Luận đoán khi hỏi việc xuất hành

Phương pháp suy đoán đơn giản về xuất hành : Quan Quỷ trì Thể hoặc khắc Thể hoặc Huynh Đệ động tới khắc Thế , sẽ gặp hoạ , khó tránh tổn tài.

Nếu gặp Phụ mẫu trị Thể hoặc Phụ Mẫu động trong quẻ , đều chủ về không thuận buồm, xuôi gió , đi đường gian nan vất vả hoặc gặp hiểm nguy , hoặc lỡ tàu xe.

Nếu gặp Tử Tôn trì Thể hoặc Tử Tôn động ở trong quẻ , chắc chắn sẽ thuận buồm xuôi gió .

Phương pháp suy đoán đơn giản về người xuất hành

1. Chiêm về người thân, cách tìm dụng thần như trong chương ” Dụng thần “, chiêm về người sơ chọn hào Ứng làm Dụng thần, Thể khắc Dụng thần thì không có ý muốn trở về.

Khi gieo quẻ Dụng thần khắc Thể thì sẽ trở về trong một ngày gần đây. Dụng thần gặp mộ tuyệt không phá thì quy về cửa Phật. Minh dao ám động là đã lên đường trở về nhà.

Hào Dụng động hoá tiến thì không trở về. Dụng thần hoá thoái thì trở về.

Dụng động gặp hợp có sự việc cản trở, động hoá Quỷ thì gặp tai hoạ ở bên ngoài, kỵ nhất động mà hồi đầu khắc, còn cần đề phòng quẻ biến phản ngâm, những trường hợp trên đều là tượng hung.

2. Hào Thể gặp Không, người xuất hành đã tới nơi. Dụng thần tình gặp hưu tù không phá, người xuất hành không có ý muốn trở về nhà. Động Không vượng Không, sẽ trở về vào ngày tháng thực không xung không. Chỉ kỵ quẻ biển khắc tuyệt và quẻ phản ngâm. Dụng thần bị khắc bị xung thì đều khó hy vọng có thể quay về.

3. Nếu muốn hỏi người xuất hành có bình yên ở nơi xa không thì cần xem có bệnh hay không bệnh. Dụng thần mộ, tuyệt, không, phá, bị thương là có bệnh. Cho thấy người xuất hành không được bình an ở bên ngoài, hào Dụng không có bệnh mới có thể đoán về thời gian trở về .

4. Khi gieo quẻ hỏi việc, Nếu muốn hỏi về thời gian trở về của người xuất hành, phán đoán dựa vào què tượng đến hay không đến, dù Dụng thần có bệnh bị khắc, cũng chi suy luận là tạm thời chưa về, mà không thể suy luận người xuất hành gặp tai hoạ ở ngoài.

[td_block_video_youtube playlist_title=”Hướng dẫn gieo xu” playlist_yt=”zYzw7H15wE4″ playlist_auto_play=”0″]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.