Thế nào là Biến thông trong bốc dịch ?

– Học bổng lấy Thê làm Dụng, dù là phỏng vấn hay thi tuyển, không có ngoại lệ – Hỏi về bệnh, Nguyên thần động hoá khắc, hoá hợp, bị hợp, Cừu động đều là tượng chết, ứng lúc xung Dụng. Ví dụ: Ngày Canh Tuất tháng Dần, Thiên Trạch Lý hoá Phong Trạch Trung …