Duyệt bởi
Thẻ: Biến thông

Thế nào là Biến thông trong bốc dịch ?

Thế nào là Biến thông trong bốc dịch ?

– Học bổng lấy Thê làm Dụng, dù là phỏng vấn hay thi tuyển, không có ngoại lệ – Hỏi về bệnh, Nguyên thần động hoá khắc, hoá hợp, bị hợp, Cừu động đều là tượng chết, ứng lúc xung Dụng. Ví dụ: Ngày Canh Tuất tháng Dần, Thiên Trạch Lý hoá Phong Trạch Trung Phu, hỏi bệnh anh, sau mất ứng vào tháng Mùi. Cũng có lần Cổ hoá Mông, hỏi sức khoẻ cha, sau mất vào ngày Ngọ….

Đọc Thêm Đọc Thêm