Tag Archives: Hào vị

Một số Ý nghĩa các hào vị trong dự đoán

Hào vị là một trong các điều kiện tìm kiếm phong thủy tốt xấu trong quẻ. Có thể nói nếu không tổ hợp thông tin hào vị thì dự đoán sẽ kém đi rất nhiều, sẽ rất khó đánh giá cụ thể vị trí phong thuỷ tốt xấu. Lục hào phong thủy hào vị biểu […]