Kinh Phòng là ai ?

KINH PHÒNG . ( 1 ) Nhà Dịch học thời Tây Hán , học trò của Dịch sư nổi tiếng Dương Hà , làm quan đến Thái trung đại phu , ra làm Tề quận Thái thú . Lương Khâu Hạ từng thụ nghiệp ở ông . Người đời sau gọi là “ Tiền Kinh …

Bốc dịch là gì ?

Xin chào! Khi bạn đang đọc bài viết này, tôi biết bạn cũng đang tìm hiểu “Bốc dịch” là gì ?. Thì ngay sau đây, để không mất thời gian của bạn. Tôi xin giới thiệu một cách ngắn gọn nhất có thể. Còn đi vào chi tiết, tôi xin phép được đăng vào những …