Duyệt bởi
Thẻ: Nghiệm lý

Phương pháp luận quẻ dịch đơn giản nhất

Phương pháp luận quẻ dịch đơn giản nhất

Thử 1 phương pháp luận quẻ dịch có thể học trong 1 nốt nhạc, nhiều khi dùng xem nhanh mà ứng ra trò. Bước 1: Tìm sự việc để xem quẻ. Chọn 1 sự việc nào đó mà bạn thấy muốn xem. Lưu ý là sự việc trong cuộc sống có rất nhiều, nhưng mỗi ngày bạn chỉ nên xem tối đa 3 quẻ, và cứ cách 120p bạn mới được xem 1 việc. Chọn việc có ý nghĩa mà…

Đọc Thêm Đọc Thêm