Năng lực ngũ hành

Có 3 nội dung chính để cân nhắc năng lượng của ngũ hành trong bát tự. 1- Thấu can và Thông căn Thiên Can là thiên nguyên, là ngũ hành đang lưu hành, Địa Chi là ngũ hành thời lệnh, nên tàng dưới đất. Địa chi lấy thiên can thấu lộ mà được lưu thông, …

Ngũ hành tổng luận

Ngũ hành tổng luận Ngũ hành, bản tính ở giữa trời đất mà lưu thông bất tận vậy, do đó gọi hành. Nghiên cứu mệnh lý, đầu tiên cần phải hiểu rõ ngũ hành là như thế nào? Ngũ hành tức là khí hậu của Xuân Hạ Thu Đông vậy, lưu hành ở giữa trời …