Duyệt bởi
Thẻ: Phong địa quán

Quẻ kinh dịch – Phong Địa Quán

Quẻ kinh dịch – Phong Địa Quán

Gieo quẻ hỏi việc Tên quẻ Phong Địa Quán Lời triệu Hạn bồng phùng hà – Cỏ lau lúc nắng hạn được nước sông. Ý nghĩa quẻ Khi dự báo quẻ này cho thấy sự thờ ơ, bàng quan của các đối tượng liên quan. Những người muốn tham gia đều đang thận trọng quan sát diễn biến để đưa ra phương án. Luận đoán việc theo từng việc cụ thể Xem thế vận: hiện đang ở giai đoạn đầy…

Đọc Thêm Đọc Thêm