Tag Archives: Thể dụng

Thế đứng của Tử vi

Thế đứng của  Tử vi ( Cục ) trong lá số đóng vai trò rất quan trọng. Hãy xem Tử vi đóng ở cung nào để biết môi trường đương số sống ra sao. Chưa cần biết Mệnh đương số đóng ở đâu, chỉ cần liếc qua thế đứng của tử vi là đã đoán […]

“ THỂ DỤNG ” TRONG TỨ TRỤ MỆNH LÝ HỌC

Thế thì định nghĩa về thể dụng rốt cục là thế nào ? Trong hệ thống triết học cổ đại Trung quốc , khái niệm thể dụng xuất hiện từ rất sớm , hơn thế thể và dụng còn là hai khái niệm đối lập nhau . Thường người xưa cho rằng bản thân vạn […]