Tag Archives: Trì thế

Dự đoán thông tin qua vị thế các hào trong quẻ dịch

Ngũ hảo lâm trì Thế Ở đây xét vị trí hào Thế có thể có ở 5 loại hầo trong Lục Thân. Nếu hào Thế vượng (theo vòng Trường sinh) thì bản mệnh của đối tượng dự báo khoẻ mạnh, mưu sự hanh thông. Nếu có Dụng Thần sinh hợp hào Thế thì mọi việc […]