Tag Archives: Tử vi đẩu số|Hình tính phú|phú tử vi|tu vi|xem tử vi

Phú tử vi chọn lọc: Hình Tính Phú (phần 3)

“Tính thái như xuân, nãi Lộc Tồn chi thịnh đức”. Dịch nghĩa: Thái độ như mùa xuân là thịnh đức của Lộc Tồn. Chú giải: Lộc Tồn chủ về người có mặt tròn dài, phần nhiều gầy ốm, dáng cô độc; nhưng đối với người khác thi miệng mồm luôn

Bài viết Phú tử vi chọn lọc: Hình Tính Phú (phần 3) đã xuất hiện đầu tiên vào ngày Sơn Chu Đạo Quán.

Phú tử vi chọn lọc: Hình Tính Phú (Phần 2)

“Thất Sát như Tử Lộ bạo hổ bằng hà”. Dịch nghĩa: Thất Sát như Tử Lộ “tay không mà đánh hổ, không thuyền mà qua sông”. Chú giải: “Tay không mà đánh hổ, không thuyền mà qua sông” là không giận mà uy, chủ yếu là nói nhãn thần và

Bài viết Phú tử vi chọn lọc: Hình Tính Phú (Phần 2) đã xuất hiện đầu tiên vào ngày Sơn Chu Đạo Quán.

Phú tử vi chọn lọc: Hình Tính Phú (Phần 1)

Dưới đây là trích những câu trong Hình tính phú có liên quan đến hình dáng, diện mạo, và tính cách, có kèm phần chú giải của Vương Đình Chi, những câu không có liên quan đến các nội dung kể trên đều được lược bỏ.   “Nguyền phù Tử

Bài viết Phú tử vi chọn lọc: Hình Tính Phú (Phần 1) đã xuất hiện đầu tiên vào ngày Sơn Chu Đạo Quán.