Dự đoán ngoại tình trong bốc dịch

Dự đoán ngoại tình trong bốc dịch

Trong dự đoán nhân duyên thì ngoại tình là 1 trong những chủ đề vô cùng nhạy cảm, nhưng lại rất cần thiết, gần như bắt buộc ai dự đoán nhân duyên cũng phải nắm rõ, để nhận ra vấn đề phát sinh trong đời sống hôn nhân. Các quy luật ở dưới đây mặc dù tỷ lệ ứng nghiệm rất cao nhưng không thể cứ áp dụng một cách cứng nhắc. Cần cẩn thận phân biệt, nếu như hào hợp mà Không Vong thì có khả năng không thành hợp, cũng có thể là tin tức trong quá khứ. Cần hết sức uyển chuyển, không được máy móc.

NỮ XEM HÔN NHÂN

Chồng hoặc bạn trai đang ngoại tình

Nữ xem hôn nhân nếu trong quẻ xuất hiện một số tình huống sau là thông tin về trượng phu đang ngoại tình:

 • Thê Tài phục dưới Quan Quỷ
 • Quan Quỷ phát động tương hợp với hào Huynh Đệ
 • Hào Huynh Đệ phát động tương hợp với Quan Quỷ
 • Quan Quỷ phát động tương hợp với hào Tài
 • Hào Tài phát động tương hợp với Quan Quỷ
 • Quan Quỷ phát động tương hợp với hào cùng ngũ hành với hào Thế
 • Hào cùng ngũ hành với hào Thế phát động tương hợp với Quan Quỷ
 • Huynh Đệ phát động hóa Quan Quỷ
 • Quan Quỷ phục dưới Thê Tài
 • Quan Quỷ phục dưới hào cùng ngũ hành với hào Thế
 • Nhật Nguyệt là Huynh Đệ, cùng Quan Quỷ tương hợp

Chính bản thân người nữ hỏi đang ngoại tình

 • Trong quẻ đã có Quan Quỷ nhưng lại có hào động hóa ra Quan Quỷ
 • Trong quẻ Quan Quỷ lưỡng hiện, hào Quan Quỷ bên phía hào Ứng phát động tương hợp với hào Thế
 • Quan Quỷ lưỡng hiện, hào Thế phát động tương hợp với hào Quan Quỷ bên phía hào Ứng
 • Trong quẻ có Quan Quỷ, hào Thế tương hợp với Nhật Nguyệt Quan Quỷ
 • Phụ Mẫu Không Vong lâm Huyền Vũ nhập Mộ

NAM XEM HÔN NHÂN

Vợ hoặc bạn gái đang ngoại tình

 • Quan Quỷ phục dưới hào Thê Tài
 • Thê Tài phát động tương hợp với Quan Quỷ
 • Quan Quỷ phát động tương hợp Thê Tài
 • Thê Tài phát động tương hợp với hào Huynh Đệ
 • Hào Huynh Đệ phát động tương hợp hào Thê Tài
 • Hào có cùng ngũ hành với hào Thế phát động tương hợp với hào Thê Tài
 • Thê Tài phát động tương hợp với hào có cùng ngũ hành với hào Thế
 • Thê Tài phục dưới Quan Quỷ
 • Thê Tài phục dưới hào có cùng ngũ hành với hào Thế
 • Thê Tài lâm đào hoa, Huyền Vũ cùng Nhật Nguyệt tương hợp

Chính bản thân người nam hỏi đang ngoại tình

 • Trong quẻ đã có Thê Tài, lại có hào động hóa ra Thê Tài
 • Trong quẻ Thê Tài lưỡng hiện, hào Thế phát động cùng hào Thê Tài phía hào Ứng tương hợp
 • Trong quẻ Thê Tài lưỡng hiện, hào Thê Tài phía hào Ứng phát động tương hợp với hào Thế
 • Trong quẻ đã có Thê Tài, hào Thế hợp với Nhật Nguyệt Tài tinh
 • Phụ Mẫu Không Vong lâm Huyền Vũ nhập Mộ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *