Gieo quẻ hỏi việc vận thế gia trạch

Gieo quẻ hỏi việc vận thế gia trạch

Vận khí gia trạch: Mỗi hào lục thân đại diện cho một người thân tương ứng, hào Tài đại diện cho tiền của, Tử tôn đại diện cho việc vui chơi, giải trí, Huynh đệ đại diện cho phá hao, Phụ mẫu đại diện cho công việc và sự ất vả, Quan Quỷ với người dân thường đại diện cho chuyện thị phi, điều hung dữ; đối với công chức thì đại diện cho quan vận, quyền lợi.

Phương pháp suy đoán đơn giản:

  1. Cán bộ viên chức nếu chiêm vận khí một năm thì hợp Quan tinh trì Thế, Tài động tương sinh, đều là tốt đẹp, ma mắn. Nếu gặp Quan Quỷ tương khắc, ngày tháng, hào Động làm Tử Tôn tương khắc hào Thế; hoặc làm Quan Quỷ xung khắc hào thế: hoăc Thế không Thế phá, Quan phá Quan không; hoặc Thế động hoá hồi đầu khắc hay Tử Tôn trì Thế đều là dấu hiệu hung.
  2. Người dân thường nếu chiêm vận khí một năm thì hợp nhất hài Tài và hào Tử Tôn trì thế, vận khí có thể thông suốt cả năm. Nếu Quan Quỷ trì Thế, được ngày tháng, hào Động làm Tài tinh sinh hợp hào Thế thì càng chủ may mắn, thuận lợi. Nếu không có Tài động sinh hợp hào Thế mà Quan Quỷ trì Thế, chắc chắn sảy ra tai hoạ, thị phi. Nếu thế phá, Thế không hau Quan Quỷ động khắc hào Thế, đa phần gặp hung tai. Huynh đệ động khắc Thế sẽ gặp nhiều truyện khẩu thiệt thi phi, phá tài.
  3. Dù là cán bộ viên chức hay người dân bình thường chiêm lưu niên, hễ gặp tháng hợp Thế thì cát, gặp tháng xung thi Thế hung.
  4. Tài động hoá Phụ, Phụ hoá hào Tài. Quỷ hoá phụ mẫu, chủ tất gặp hoạ liên quan tới cấp trên; Huynh đệ biến Quan quỷ, Quan Quỷ biến Huynh Đệ, nên đề phòng gặp hoạ về chân tay; Tài hoá Quỷ, Quỷ hoá Tài, Tài hoá Huynh, Huynh hoá Tài chủ làm tổn thương thê thiếp, người hầu. Tủ hoá Quỷ, Quỷ hoá Tử, Phụ hoá Tủ, Tử hoá Phụ, chủ trẻ con bị tổn thương.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.