home Kinh dịch Lục hào, Dụng thần lưỡng hiện

Lục hào, Dụng thần lưỡng hiện

Chính là chỗ lục thân xuất hiện ở trong một quẻ có hai chỗ đại biểu chiêm sự, thì chúng ta gọi hiện tượng này là “Dụng thần lưỡng hiện”, lúc này phải căn cứ quy luật nhất định để phân tích cái nào là dụng thần. Quy luật như sau:

  1. Trước tiên thủ hào động, bởi vì động tất có nguyên nhân, trong《 Tăng 》có nói: “Thần triệu cơ ở động.”;
  2. Nếu như hai hào đều động hoặc là đều không động, lúc này thủ hào tuần không hoặc là nguyệt phá;
  3. Nếu như đều không có Không Phá, lại tiếp tục thủ hào phùng xung, hợp;
  4. Nếu như đều không có xung hợp, thì thủ hào lâm Thế hoặc Ứng;
  5. Nếu như ở trên đều không có, thì lúc này có thể thủ hào lâm Nhật, Nguyệt hoặc là hào gần Thế;
  6. Nếu như từ những chỗ này vẫn không thể phán đoán ra, vậy thì có thể tham khảo lục thần để thủ.

Đây chính là lúc thủ pháp Dụng thần lưỡng hiện, nhưng phải linh hoạt biến thông, nếu như lúc có một Không một Phá, cũng có thể xem hoàn toàn, nhưng phải có phân ra Chủ và Thứ, cũng chính là nói một cái làm dụng thần, còn một cái khác ở trên mặc dù cũng gọi là dụng thần, nhưng chỉ là thần phụ trợ tham khảo mà thôi. Ở trong quẻ hiển lộ cát hung, thành bại chủ yếu đều là từ trong dụng thần phân tích ra. Những chỗ này mọi người cần phải cẩn thận mà lĩnh hội. Dưới đây đưa ra ví dụ về hai dụng thần cùng hiện. Mọi người có thể tham khảo phân tích một chút.

VD quẻ 2-5, một nam nhân bói: Chỗ mua vé số có trúng thưởng được hay không?
Thời gian dương lịch: Lúc 11 h 18 phút, ngày 10, tháng 2, năm 2007.
Can chi: Tháng Dần ngày Ất Hợi (Tuần không: Thân Dậu)

Chấn cung: Chấn vi Lôi
(Lục xung)
Khảm cung: Địa Hỏa minh di
(Du hồn)
Lục thầnPhục thần Quẻ gốc  Quẻ biến 
Huyền vũThê tài Canh Tuất thổ ━ ━ Thế
Bạch hổQuan quỷ Canh Thân kim ━ ━
Đằng xàTử tôn Canh Ngọ hỏa ━━ ○→Thê tài Quý Sửu thổ ━ ━ Thế
Câu trầnThê tài Canh Thìn thổ ━ ━ Ứng ×→Phụ mẫu Kỷ Hợi thủy ━━
Chu tướcHuynh đệ Canh Dần mộc ━ ━
Thanh longPhụ mẫu Canh Tý thủy ━━

Giải thích: Chiêm hỏi trúng giải thưởng lấy hào Thê tài làm dụng thần, trong quẻ gốc có hai hào Thê tài tức là Dụng thần lưỡng hiện. Theo quy tắc mà nói là xem hào động trước tiên, cho nên dụng thần ở quẻ này là hào 3 Thìn thổ.

Lại VD, quẻ 2-6 một nữ nhân bói: Ngày mai xin việc có thành hay không?
Thời gian dương lịch: 17 h 38 phút, ngày 22, tháng 11, năm 2007.
Can chi: Tháng Hợi ngày Canh Thân (Tuần không: Tý Sửu)

Đoài cung: Lôi Trạch quy muội (Quy hồn)Đoài cung: Đoài vi Trạch (Lục xung)
Lục thần Quẻ gốc  Quẻ biến 
Đằng xàPhụ mẫu Canh Tuất thổ ━ ━ Ứng
Câu trầnHuynh đệ Canh Thân kim ━ ━ ×→Huynh Đệ Đinh Dậu kim ━━
Chu tướcQuan quỷ Canh Ngọ hỏa ━━
Thanh longPhụ mẫu Đinh Sửu thổ ━ ━ Thế
Huyền vũThê tài Đinh Mão mộc ━━
Bạch hổQuan quỷ Đinh Tị hỏa ━━

Giải thích: Tìm công việc lấy hào Quan quỷ làm dụng, trong quẻ gốc có 2 hào Quan quỷ, hào sơ cùng Nhật thần hợp, căn cứ quy tắc, ở đây lấy hào sơ Quan quỷ làm dụng.

TAGS:

-DL-

Các bài viết và tài liệu được tôi sưu tập từ nhiều nguồn trên mạng. Nếu trong số các bài viết là của bạn hoặc có yêu cầu xin vui lòng liên hệ với tôi https://bocdich.com/lien-he

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *