Tag Archives: Bát tự

TÁC DỤNG CỦA DỤNG THẦN VÀ ĐOÁN NGHIỆM CÁT – HUNG

Thế thì đối với mệnh cục cụ thể , chúng ta nên phán đoán thể và dụng của mệnh cục như thế nào ? Thứ nhất , nếu mệnh cục không tồn tại cách cục , thì thể chính là nhật chủ , không có dụng thần . Thứ hai , nếu mệnh cục có […]

“ THỂ DỤNG ” TRONG TỨ TRỤ MỆNH LÝ HỌC

Thế thì định nghĩa về thể dụng rốt cục là thế nào ? Trong hệ thống triết học cổ đại Trung quốc , khái niệm thể dụng xuất hiện từ rất sớm , hơn thế thể và dụng còn là hai khái niệm đối lập nhau . Thường người xưa cho rằng bản thân vạn […]

Năng lực ngũ hành

Có 3 nội dung chính để cân nhắc năng lượng của ngũ hành trong bát tự. 1- Thấu can và Thông căn Thiên Can là thiên nguyên, là ngũ hành đang lưu hành, Địa Chi là ngũ hành thời lệnh, nên tàng dưới đất. Địa chi lấy thiên can thấu lộ mà được lưu thông, […]

Tượng đọc can chi

Chính là căn cứ hàm nghĩa can chi, phương pháp loại tượng đặc trưng đẳng cấp để phân tích một loại đọc tượng đọc lấy tin tức bát tự cát hung. Ví dụ như tuế vận mệnh thấy Giáp mộc, thì căn cư hàm nghĩa Giáp mộc, đặc trưng loại tượng đẳng cấp để lấy […]

Đọc Tượng Vượng Suy

Tiết 2, Đọc Tượng Vượng Suy Chỗ gọi là tượng vượng suy là chỉ tượng can chi thập thần vượng tướng suy nhược, chính bởi vì can chi thập thần vượng suy không giống nhau, chỗ hiện ra tin tức mức độ cát hung thì cũng khác nhau, chúng ta chỉ cần căn cứ tượng […]

20 Phương pháp đọc tượng Bát tự – Tiết 1:Tượng đọc hỷ kị

Tiết 1, Tượng đọc hỷ kị Tại sao là Hỷ? Thông tục nói chính là ta vui vẻ, ở phương diện bát tự mệnh lý là chỉ chỗ nhật can, chỗ can chi và thập thần hỷ dụng, hoặc nói là can chi và thập thần đối với nhật can khởi lên tác dụng tốt, cũng […]

Đâu là phần cốt lõi nhất của Bát tự Tử Bình?

Kim sinh thủy, thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ lại tuần hoàn sinh kim, thế thì đâu là điểm dừng?. Điều gì quyết định tính tốt xấu? Nhiều người nghĩ ngay đến một tỉ lệ ngũ hành đầy đủ không bị khuyết thiếu. Nhưng như tôi viết ở bài trước, và […]