Tag Archives: Tứ trụ

Khởi đầu của khoa mệnh lý đẩu số

Khoa mệnh lý Đẩu Số còn gọi là Tử Vi Đẩu Số. Ngày nay lật xem các thư tịch liên quan đến Đẩu Số, có môt số tác giả vì để có tính hoàn chỉnh của việc mình được chân truyên, hoặc nhiều hoặc ít họ đều có một chuyên luận viết về khởi nguồn […]

Năng lực ngũ hành

Có 3 nội dung chính để cân nhắc năng lượng của ngũ hành trong bát tự. 1- Thấu can và Thông căn Thiên Can là thiên nguyên, là ngũ hành đang lưu hành, Địa Chi là ngũ hành thời lệnh, nên tàng dưới đất. Địa chi lấy thiên can thấu lộ mà được lưu thông, […]