Chư thần luận đoán (Dụng thần) – chương 5

Chư thần luận đoán (Dụng thần) – chương 5

Dụng thần

(Một) Đạo thủ dụng, Dụng thần thông biến, lục thân chuyển hoán.
Trong chiêm bốc Lục Hào tiến hành đầu tiên nhất chính là thủ Dụng thần, Dụng thần là hạt nhân của chiêm bốc Lục Hào, tất cả sự vật cát hung cùng phát triển đều quay quanh Dụng thần mà phân tích, suy đoán. Chỗ nói “Dụng thần” chính là chỗ chúng ta tìm ra được đại biểu ở trong quẻ gốc (tức là lúc chúng ta gieo quẻ được) chiêm hỏi sự việc. Thủ dụng thần lấy ý lục thân để thủ, đây là quy định bất biến.
Nếu như vấn đề này bạn không giải quyết, thì chỗ đàng sau sẽ không có bất kỳ ý nghĩa nào. Nhưng vấn đề này cũng có điểm khó, có người học cả đời cũng không thể nắm được độ chuẩn khi lấy dụng thần trong quẻ, cho nên bạn cần phải không ngừng tổng kết đạo lý từ trong cuộc sống, mới có thể hiểu thông đạo lý thủ dụng thần. Quy luật như sau:1, Lấy chỗ lục thân đại biểu sự, vật, con người mà đi thủ Dụng thần (đại biểu Lục thân xem phần hàm nghĩa Lục thân);
2, Tham khảo những tin tức khác, như ngũ hành, địa chi, lục thần; những tin tức khác đều cũng phụ thuộc, thủ dụng thần chủ yếu là xem chỗ chủ lục thân, đây là quy định, không thể lẫn lộn đầu đuôi lấy hững tin tức khác làm chủ.
3, Còn cần phải chú ý là hào Thế là đại biểu bản thân mình, nếu như chiêm bốc thân thể, chuyện xuất hành của bản thân mình, thì lấy hào Thế làm dụng thần, ngoại trừ chỗ này ra thì lấy chỗ chủ lục thân làm dụng. VD như chiêm bốc vấn đề sức khỏe của bản thân mình thì lấy hào Thế làm dụng; nếu như chiêm bốc vấn đề sức khỏe của vợ thì lấy hào Thê tài làm dụng, còn những cái khác cứ loại suy.
4, Hào ứng là người khác, cho nên chiêm bốc người không có liên quan đến bản thân mình, hoặc là hàng xóm, kẻ thù, đối phương hợp tác tất cả những người, sự, vật xa gần đều lấy hào Ứng làm dụng.

VD quẻ 2-4 một nữ nhân bói: Chồng có thể xuất gia (đi tu) hay không?
Thời gian dương lịch: Lúc 12 h 38 phút, ngày 17, tháng 2 năm 2007.
Can chi: Tháng Dần ngày Nhâm Ngọ (Tuần không: Thân Dậu)

Khôn cung: Địa Thiên thái (Lục hợp) Cấn cung: Sơn Thiên đại súc
Lục thần Phục thần  Quẻ gốc   Quẻ biến 
Bạch Hổ Tử tôn Quý Dậu kim ━ ━ Ứng ×→ Quan quỷ Bính Dần mộc ━━
Đằng Xà Thê tài Quý Hợi thủy ━ ━
Câu Trần Huynh đệ Quý Sửu thổ ━ ━
Chu Tước Huynh đệ Giáp Thìn thổ ━━ Thế
Thanh Long Phụ mẫu Ất Tị hỏa Quan quỷ Giáp Dần mộc ━━
Huyền Vũ Thê tài Giáp Tý thủy ━━

 

Giải thích: Nữ bói chồng, chúng ta đến tra từ trong chương tiết hàm nghĩa lục thân, lấy Quan quỷ làm dụng thần, vậy ở lúc chúng ta phân tích quẻ này thì phải lấy hào 2 Quan quỷ làm dụng thần làm trung tâm, mà hào Thế ở trong quẻ gốc thì đại biểu chủ quẻ (tức là người gieo quẻ chiêm bốc chuyện này).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *